Thu
Thu
Thu
Thu

Piketberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Porterville

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Redelinghuys

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Eendekuil

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Aurora

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Dwarskersbos

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Velddrif

Thursday°C

Important numbers

Fire Department & Disaster Management: Porterville076 695 7454
Fire Department & Disaster Management: Velddrif;Dwarskersbos;Redelinghuys076 694 8683
Fire: PB;WW;GVW;Aurora;Eendekuil079 349 8619
Traffic Department- Piketberg/Velddrif/Porterville083 272 4126/083 272 4129/072 657 1801
Ambulance services10177 / 022 433 8700
Electric services-Piketberg/Velddrif/Porterville083 655 4846/083 272 4117/083 272 3294
Roads and Storm Water: Velddrif/Porterville083 272 4136/083 800 1763
Roads and Storm Water-Piketberg/Redelinghuys083 272 3850/083 272 4130
Hide -
Published: 24 Oct 2017Title: WATER RECTRICTIONS LEVEL 5 OCTOBER AND NOVEMBER 2017Status: Level 5 Water Restrictions implemented from 1 October 2017. Higher rates from 7000 litre usage implemented from 1 November 2017. Fines for all households using more than 13 000 litres of water per household per month. See detail notice under news on this website. Report illegal use immediately to numbers indicated in notice.
1

Weather

Piketberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Porterville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Redelinghuys
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Eendekuil
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Aurora
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Dwarskersbos
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Velddrif
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Fire Department & Disaster Management: Porterville 076 695 7454
Fire Department & Disaster Management: Velddrif;Dwarskersbos;Redelinghuys 076 694 8683
Fire: PB;WW;GVW;Aurora;Eendekuil 079 349 8619
Traffic Department- Piketberg/Velddrif/Porterville 083 272 4126/083 272 4129/072 657 1801
Ambulance services 10177 / 022 433 8700
Electric services-Piketberg/Velddrif/Porterville 083 655 4846/083 272 4117/083 272 3294
Roads and Storm Water: Velddrif/Porterville 083 272 4136/083 800 1763
Roads and Storm Water-Piketberg/Redelinghuys 083 272 3850/083 272 4130

Municipal Notices

DRAFT INTEGRATED ZONING SCHEME BY-LAW: INVITATION FOR PUBLIC COMMENT

Last updated: 17/06/2016

DRAFT ANNUAL REPORT 2014/2015

Last updated: 17/06/2016

AANSOEK OM ONDERVERDELING EN HERSONERING: PLAAS GROOTE FONTEIN NO. 241 AFDELING PIKETBERG

Last updated: 17/06/2016

NOTICE OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT APPLICATION FOR REGISTRATION ON DATABASE

Last updated: 17/06/2016

HALFJAARLIKSE BEGROTING - EN PRESTASIE-EVALUERINGSVERSLAG VIR DIE 2015/16 FINANSIËLE JAAR

Last updated: 17/06/2016

NOTICE TO ALL SUPPLIERS FOR THE AREA OF THE WEST COAST DISTRICT

Last updated: 17/06/2016

2016/17 SERVICE DELIVERY BUDGET AND IMPLEMENTATION PLAN (“SDBIP”)

Last updated: 28/06/2016

UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE

Last updated: 18/07/2016

NOTICES

Last updated: 20/12/2017
Advertensie vir Prosesplan 201722 (261.91KB) NOTICE OF PUBLIC PARTICIPATION PROCESS FOR INTERESTED (464.19KB) AANSOEK OM HERSONERING EN ONDERVERDELING-ERF 471 LAAIPLEK (110.57KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 1269, PORTERVILLE (110.21KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 776, LAAIPLEK (133.93KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 740, LAAIPLEK (132.77KB) mk219advert - notice ERF 1020 PBdoc (113.89KB) mk220 - notice ERF 1169 PTVdoc (114.12KB) MK5/2017:REMOVAL OF RESTRICTIVE TITLE CONDITIONS :ERVEN 61 & 78,LAAIPLEK (102.6KB) MK8/2017:AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 427,DWARSKERSBOS (131.93KB) MK7/2017:AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN ONDERVERDELING: (134.12KB) MK6/2017:AANSOEK OM KONSOLIDASIE, HERSONERING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ERWE 3256, 3257 & 3258, PIKETBERG (115.33KB) OPENBARE VERGADERING: VOORGESTELDE VERORDENING INSAKE DIE BESTUUR EN GEBRUIK VAN DIE BERGRIVIERMONDING (189.57KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2052, LAAIPLEK (132.52KB) VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM: ERF 4471, (112.67KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN HERSONERING0:ERF 208, LAAIPLEK (112.05KB) WATERBEPERKINGS (389.32KB) AANSOEK OM ONDERVERDELING EN AFWYKING: ERF 191, PIKETBERG (112.74KB) Q4 Bergrivier SCM 4TH Quarter Report 2016-2017 submission (752.67KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN HERSONERING: ERF 4687 (GEDEELTE VAN ERF 470) LAAIPLEK (132.8KB) AANSOEK OM HERSONERING EN ONDERVERDELING: ERWE 2830 & 2831, LAAIPLEK (134.19KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 1181, VELDDRIF (132.08KB) AANSOEK OM HERSONERING, VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 938, LAAIPLEK (134.38KB) AANSOEK OM HERSONERING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ‘N GEDEELTE VAN ERF 442, LAAIPLEK (194.97KB) AD HOC AMENDMENT OF THE BERGRIVIER MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK 2012-2017 (230.25KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 3301, PORTERVILLE (113.11KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDE EN AFWYKING: ERF 2042, LAAIPLEK (112.34KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 2482, PORTERVILLE (113.64KB) VERHURING VAN MUNISIPALE GROND: ‘N GEDEELTE VAN GEDEELTE 56 VAN PLAAS EENDEKUIL NO. 71, AFDELING PIKETBERG (‘N GEDEELTE VAN EENDEKUIL GEMEENSKAPSAAL) EN ERF 3291, PIKETBERG (195.52KB) AANSOEK OM HERSOERING, KANSELLASIE VAN SERWITUUT, KONSOLIDASIE EN PERMANENTE AFWYKINGS: ERWE 205, 207, 208, 209 & RESTANT ERF 537, PIKETBERG (79.37KB) AANSOEK OM ONDERVERDELING EN OPHEFFING VAN BEPERKINGS: ERF 519, PIKETBERG (114.33KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDE, HERSONERING EN AFWYKING: ERF 1261, LAAIPLEK (133.31KB) VERHURING VAN MUNISIPALE GROND: ‘N GEDEELTE VAN PLAAS GROOTE FONTEIN NO. 241, AFDELING PIKETBERG (MEENT) (191.88KB) AANSOEK OM HERSONERING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2576, PORTERVILLE (112.26KB) AANSOEK OM HERSONERING, OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN AFWYKING: ERF 980, PIKETBERG (116.11KB) AANSOEK OM HERSONERING EN KONSOLIDASIE: ERWE 1183 EN 1185, PORTERVILLE (114.25KB) AANSOEK OM HERSONERING: ERF 1400, PIKETBERG (111.5KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ‘N GEDEELTE VAN GEDEELTE 1 (KOEDOESVLEI) VAN DIE PLAAS GROENEVALLEY NR. 155, AFDELING PIKETBERG (196.48KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2090, PORTERVILLE (110.58KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN PERMANENTE AFWYKING: ERF 4092, PIKETBERG (114.4KB) PREPARATION OF THE MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR BERGRIVIER MUNICIPALITY (216.3KB)

Pages